Thứ sáu, 19/01/2018 12:10 PM

Tham gia BHXH, BHYT là mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, đảm bảo cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội.

 CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG BHXH TỈNH TRÀ VINH

- Văn phòng

   ĐT : 0294.3864726 

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Phòng Tổ chức cán bộ

   ĐT : 0294.3864811

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

   ĐT : 0294.3864985

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Phòng Giám định BHYT

   ĐT : 0294.3864385

  Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

   ĐT : 0294.3868804

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Phòng Chế độ BHXH

   ĐT : 0294.3866254

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Phòng Cấp Sổ, thẻ

   ĐT : 0294.3868805

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra

   ĐT : 0294.3868807         

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phòng Quản lý Thu

   ĐT : 0294.3865250

  Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Phòng Công nghệ thông tin

   ĐT : 0294.3864372

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phòng Khai thác và thu nợ

   ĐT : 0294.3868813

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses
Mưa rào

25°C

Trà Vinh

Mưa rào

Độ ẩm: 90%

Gió: 11.27 km/h

  • Mưa rào
    19/1/2018 25°C 23°C
  • Mostly Cloudy
    20/1/2018 28°C 22°C