Thứ sáu, 19/01/2018 12:11 PM

Tham gia BHXH, BHYT là mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, đảm bảo cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội.

                                            DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB ĐĂNG KÝ

                CHỮ KÝ, MẪU DẤU CẤP GCN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH TỪ 01/01/2017

 

STT

TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

     CKM ĐĂNG KÝ      

                                       

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ KCB

1

BVĐK tỉnh Trà Vinh

 Bấm để xem chi tiết             

Số 27B Điện Biên Phủ, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

2

Ban bảo vệ sức khỏe Cán bộ TV

Bấm để xem chi tiết 

Số 78 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3

Bệnh viện Quân dân y Tỉnh Trà Vinh

Bấm để xem chi tiết 

Số 219 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7,TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh

Bấm để xem chi tiết 

Bến Có - xã Nguyệt Hóa-Châu Thành

5

PKĐK Trường Đại học Trà Vinh

 Bấm để xem chi tiết

Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

6

Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm

Bấm để xem chi tiết 

Số 36 Nguyễn Đáng, Phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

7

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Trà Vinh

Bấm để xem chi tiết 

Ấp Sam Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

8

Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Trà Vinh

Bấm để xem chi tiết 

Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

9 Bệnh viện lao và phổi tỉnh Trà Vinh

Bấm để xem chi tiết

ấp Sâm Bua, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

10

Trung tâm y tế Huyện Càng Long

Bấm để xem chi tiết 

Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

11

Trạm Y tế xã Phương Thạnh

Bấm để xem chi tiết 

Ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

12

Trung tâm y tế Huyện Cầu Kè

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

13

Trạm Y tế xã Phong Thạnh

 Bấm để xem chi tiết

Ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

14

Trạm Y tế xã Phong Phú

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

15

Trạm Y tế xã Châu Điền

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Ô tưng A, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

16

Trạm Y tế xã Hòa Ân

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân- số nhà 269 Đường Liên Xã, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

17

Trạm Y tế xã Thông Hòa

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Ô Chích, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

18

Trạm Y tế xã Ninh Thới

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Mỹ Văn, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

19

Trạm Y tế xã Tam Ngãi

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Ngọc Hồ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

20

Trạm Y tế xã An Phú Tân

 Bấm để xem chi tiết

Ấp An Trại, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

21 Trạm Y Tế xã Hòa Tân Bấm để xem chi tiết  Ấp Chông Nô 3, xã Hòa tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
22

BVĐK khu vực Huyện Tiểu Cần

 Bấm để xem chi tiết

ấp Đại Mong, xã Phú Cần, Tiểu Cần

23 Trung tâm y tế huyện Tiểu Cần  Bấm để xem chi tiết Khóm 2, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

24

PKĐK khu vực TT Cầu Quan

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 3, TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

25

PKĐK khu vực xã Hùng Hòa

 Bấm để xem chi tiết

Xã Hùng Hòa – H. Tiểu Cần

26

Trạm Y tế xã Hiếu Trung

 Bấm để xem chi tiết

ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung, Tiểu Cần

27

Trạm Y tế xã Tân Hòa

Bấm để xem chi tiết 

ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, Tiểu Cần

28

Trạm Y tế xã Tân Hùng

 Bấm để xem chi tiết

ấp Chợ, xã Tân Hùng, Tiểu Cần

29

Trung tâm y tế Huyện Châu Thành

Bấm để xem chi tiết

Số 163 Đường 2/9, Khóm 2, TT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

30

PKĐK khu vực xã Hòa Minh

 Bấm để xem chi tiết

Số 12, ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

31

Trạm Y tế xã Song Lộc

 Bấm để xem chi tiết

Số 101 quốc lộ 60 ấp Phú Lân, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

32

Trạm Y tế xã Thanh Mỹ

 Bấm để xem chi tiết

Số 129, ấp An Chay, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

33

BVĐK khu vực Cầu Ngang

 Bấm để xem chi tiết

Số 34, Đường Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A , TT Cầu Ngang huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

34

Trạm Y tế xã Nhị Trường

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Nô Lựa, Xã Nhị Trường, Cầu Ngang, Trà Vinh

35

Trạm Y tế xã Thạnh Hòa Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh

36

Trạm Y tế xã Long Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh

36

Trạm Y tế xã Kim Hòa

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Trà Cuôn, Xã Kim Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh

37

Trạm Y tế xã Hiệp Hòa

 Bấm để xem chi tiết

Số 469, Ấp Hòa Lục, Xã Hiệp Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh

38

Trạm Y tế xã Trường Thọ

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Sóc Cụt, Xã Trường Thọ, Cầu Ngang, Trà Vinh

39

Trạm Y tế Thị trấn Mỹ Long

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 2, Thị trấn Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh

40

Trạm Y tế xã Hiệp Mỹ Tây

 Bấm để xem chi tiết

Số 356, Ấp Giồng Ngánh, Xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh

41

Trạm Y tế xã Mỹ Long Nam

 Bấm để xem chi tiết

Số 119, Ấp Tư, Xã Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh

42

Trạm Y tế xã Vinh Kim

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chà Và, Xã Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh

43

Trạm y tế xã Hiệp Mỹ Đông

 Bấm để xem chi tiết

Số 22, Ấp Cái Già, Xã Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh

44

Trung tâm y tế Huyện Trà Cú

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 1, Thị Trấn Trà Cú, huyện Trà Cú

45

Trạm y tế xã Đại An

 Bấm để xem chi tiết

Ấp xà Lôn, xã Đại An, huyện Trà Cú

46

Trạm y tế xã Long Hiệp

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú

47

Trạm y tế xã Tập Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú

48

Trạm y tế xã Phước Hưng

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú

49

Trạm Y tế xã Hàm Giang

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú

50

Trạm Y tế xã An Quảng Hữu

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú

51

Trạm Y tế Thị trấn Định An

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 3, Thị Trấn Định An, huyện Trà Cú

52

Trạm Y tế xã Ngọc Biên

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú

53

Trạm Y tế xã Tân Hiệp

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Long Trường, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú

54

Trạm Y tế xã Tân Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Đồn Điền, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú

55

Trạm Y tế xã Kim Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Bảy Xào Giửa, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú

56

Trạm Y tế xã Lưu Nghiệp Anh

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú

57

Trạm Y tế xã Ngãi Xuyên

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú

58

Trạm Y tế xã Thanh Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú

59 Trạm Y tế xã Hàm Tân Bấm để xem chi tiết  Ấp Chợ, Xã Hàm Tân, huyện Trà Cú
60 Trạm Y tế xã Định An Bấm để xem chi tiết  Ấp Chợ, Xã Định An, huyện Trà Cú

61

Trung tâm y tế Thị xã Duyên Hải

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

62

Trạm Y tế xã Dân Thành

 Bấm để xem chi tiết

ấp Giống Giếng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

63

Trạm Y tế xã Ngũ Lạc

 Bấm để xem chi tiết

ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

64

Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh

 Bấm để xem chi tiết

ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

65

Trạm Y tế xã Long Vĩnh

 Bấm để xem chi tiết

ấp Kinh Đào, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

66

Trạm Y tế xã Đông Hải

 Bấm để xem chi tiết

ấp Định An,  xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

67

Trạm Y tế xã Long Hữu

 Bấm để xem chi tiết

khóm 1,  phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 68

Trạm Y tế xã Đôn Châu

 Bấm để xem chi tiết ấp La Ban Chợ, xã Đôn Châu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

69

Trạm Y tế xã Long Khánh

 Bấm để xem chi tiết

ấp Tân Thành,  xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

70 Trạm y tế xã Trường Long Hòa Bấm để xem chi tiết  ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 

 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses
Mưa rào

25°C

Trà Vinh

Mưa rào

Độ ẩm: 90%

Gió: 11.27 km/h

  • Mưa rào
    19/1/2018 25°C 23°C
  • Mostly Cloudy
    20/1/2018 28°C 22°C