Thứ bảy, 18/11/2017 07:49 AM

Tham gia BHXH, BHYT là mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, đảm bảo cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội.

Thuận lợi và thách thức sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị ở cấp huyện

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, trên cơ sở đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ở hai cấp huyện và tỉnh.

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị ban hành, khẳng định một lần nữa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta hướng đến mục tiêu Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 975-TB/VPTU ngày 7/9/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy, từ ngày 27/9/2017 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị, đến ngày 10/10/2017 100% huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tổ chức xong hội nghị sơ kết. Dự kiến Hội nghị sơ kết cấp tỉnh diễn ra cuối tháng 10/2017.

Qua Hội nghị sơ kết cấp huyện, nhìn chung các địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đó là nhận thức của các cấp các ngành về ý nghĩa và tính nhân văn, nhân đạo của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN được chú trọng; công tác tuyên truyền được đầu tư đúng mức; việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho nhân dân được cải thiện tích cực; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT BHTN được tăng cường. Từ đó, mang lại kết quả đáng phấn khởi ở nhiều mặt như: thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu; nợ BHXH, BHYT, BHTN luôn được kiểm soát dưới mức cho phép của BHXH Việt Nam (dưới 1%); công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động luôn kịp thời đầy đủ và chính xác, không có đơn thư; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) đạt 100%; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân qua dịch vụ công ích mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp tuyên truyền, thực hiện BHXH, BHYT, BHTN của các ban ngành, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm tăng đáng kể, nhất là đối tượng tham gia BHYT. Tính đến 30/9/2017 có nhiều huyện đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy.

so ket 5 nam huyen

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết NQ số 21 tại thành phố Trà Vinh

Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị ở cấp huyện được lãnh đạo cấp tỉnh đánh giá nghiêm túc, hiệu quả, nhìn thẳng sự thật, thừa nhận trách nhiệm và thấy được hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp quan trọng, cách làm thiết thực, hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị và Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy, vẫn còn xuất hiện một số khó khăn, thách thức đó là: Thứ nhất, vẫn còn một số ít cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa nhận thấy hết vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, chưa kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch đã đề ra. Thứ hai, công tác phát triển đối tượng dự báo khó có khả năng đạt chỉ tiêu vào năm 2020, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển BHXH và BHTN nhiều huyện rất thấp Thứ ba, công tác tuyên truyền có đầu tư nhưng còn rất dàn trải, chưa đem lại hiệu quả thiết thực, phương pháp tuyền truyền còn yếu về kỹ năng, chưa nghiên cứu đến việc đáp ứng cho từng nhóm đối tượng, chưa đẩy mạnh hình thức tuyên truyền qua đối thoại trực tiếp, qua thăm hộ gia và tư vấn chế độ cho nhóm người có năng lực tham gia BHXH tự nguyện cũng như BHYT hộ gia đình. Thứ tư, Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN từng lúc chưa kịp thời, tình trạng cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN ở một vài địa phương chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, dẫn đến hiện tượng không chấp hành biên bản xử phạt, quyết định xử phạt của ngành chức năng. Thứ năm, y, bác sỹ tại các cơ sở KCB chậm “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, một số nơi có biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế từ đó ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với công tác chăm sóc sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyên truyền vận động. Thứ sáu, công tác cải cách hành chính cần đẩy mạnh hơn nữa, nhất là cắt giảm quy trình, thủ tục không cần thiết, ứng dụng nhiều phần mềm trong thực thi nhiệm vụ, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của nhân dân, tạo được hình ảnh đẹp của người cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo vì nhân dân phục vụ.

so ket 5 nam huyen 1

Đ/c Kiên Văn Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích 05  năm thực hiện NQ số 21

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, ngoài nỗ lực của ngành BHXH thì các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan, nhất là cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy Đảng các cấp, nhất là cấp ủy Đảng cơ sở về vai trò tổ chức cơ sở Đảng với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt; nghiêm túc phê bình những cá nhân, đơn vị còn hạn chế trong triển khai, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT và Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, từ đó đưa Nghị quyết 21 đi vào cuộc sống, góp phần ổn định chính trị - xã hội của tỉnh./                              

 

Hồng Anh

Trà Vinh qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị

Ngày 26/10/2017, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” (Nghị quyết 21-NQ/TW) và đã biểu dương 12 tập thể, 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đưa nghị quyết này vào cuộc sống ở một tỉnh có đông đồng bao dân tộc Khmer và là một trong những tỉnh nghèo của cả nước. Để tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 18/01/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU; ngày 12/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1323/QĐ-UBND và các ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản triển khai và thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị.

Để Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị thật sự đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT đạt các mục tiêu của nghị quyết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy và chính quyền trong tỉnh đã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 lồng ghép vào trong nghị quyết và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp ủy và chính quyền trong tỉnh. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu có khoảng 30% lực lượng lao động tham gia BHXH, 20% lực lượng lao động tham gia BHTN, trên 90% dân số tham gia BHYT. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp liên ngành để triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, nhất là phối hợp tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với việc phát triển BHXH, phát triển BHYT và tiến tới BHYT toàn dân.

Căn cứ theo Luật BHXH, Luật sửa đổi một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn hiện hành, qua 05 năm triển khai thực hiện, tỉnh đã thực hiện một số điều chỉnh, bổ sung như: Điều chỉnh giá dịch vụ y tế khi thực hiện thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc; thực hiện thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT tại bệnh viện huyện trên địa bàn tỉnh; chế độ nghỉ hưởng trợ cấp một lần, tử tuất một lần. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập danh sách các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; người dân sinh sống trong xã, ấp đặc biệt khó khăn; người dân tộc thiểu số sinh sống trong xã khó khăn; trẻ em dưới 06 tuổi; thân nhân và người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo… để làm căn cứ lập danh sách mua thẻ BHYT cho người dân từ ngân sách của Nhà nước. Bên cạnh đó, đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương xây dựng, trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách và các giải pháp phù hợp để đẩy nhanh việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT, phát triển BHYT theo hộ gia đình; tổ chức mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, đảm bảo hàng năm có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia BHYT (đối với các hộ gia đình đã tham gia BHYT) để được giảm trừ mức đóng theo quy định của Luật BHYT.

Song song, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Cụ thể là đã hoàn thành tốt việc triển khai công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và nhập liệu vào phần mềm quản lý, đây là cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó có BHYT. Công tác giải quyết chế độ cho người lao động kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Từ khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành đến tháng 09/2017 thì số người hưởng chế độ BHXH là 15.582 người, số người hưởng các chế độ ngắn hạn là 12.028 lượt người. Việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đầu năm 2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện chi trả chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện nhằm từng bước cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng. Năm 2016, số chi BHXH, BHYT, BHTN trên 1.224 tỷ đồng trong 09 tháng đầu năm 2017, số chi BHXH, BHYT, BHTN trên 1.030 tỷ đồng. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, triển khai kịp thời các quy định mới của chính sách BHYT, triển khai thực hiện hệ thống thông tin giám định BHYT đảm bảo liên thông kết nối dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH và tiến hành giám định điện tử; mở rộng ký hợp đồng khám, chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh và từng bước nâng dần chất lượng khám, chữa bệnh và chỉnh đốn thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ theo hướng ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT theo cơ chế “liên thông một cửa”. Triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện tiếp nhận và chuyển trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục về BHXH, BHTN, BHYT qua hệ thống bưu điện. Đẩy mạnh giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử, phấn đấu cắt giảm số giờ giao dịch nộp BHXH, BHTN, BHYT từ 49 giờ xuống còn 45 giờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch. Tính đến 09 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã có 1.562/1.604 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch qua mạng internet, đạt 97,38%, trong đó giao dịch bằng chữ ký số là 1.477/1.604 đơn vị, đạt 92,08%. Theo đó, tỉnh tích cực chuyển đổi từ tác phong làm việc thụ động sang tác phong làm việc năng động hơn; duy trì và giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy định rõ những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; thiết lập hộp thư góp ý và đường dây nóng để mọi đối tượng có điều kiện phản ánh kịp thời những vấn đề có liên quan đến đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Bảo hiểm xã hội. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của công chức, viên chức, công khai minh bạch trong giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin đối với đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Điểm nhấn trong 05 năm qua là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành trong việc đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, nhất là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…; công tác cấp phát thẻ BHYT, rà soát trùng thẻ để kịp thời chấn chỉnh; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi trốn đóng, nợ đọng và gian lận trục lợi BHXH, BHTN, BHYT nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm về trốn, chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Tính từ năm 2013 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT được 132 cuộc, tại 475 đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT được 37 cuộc, tại trên 100 cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Qua thanh tra, kiểm tra đã thu hồi được số nợ chậm nộp của 116 đơn vị với tổng số tiền trên 46 tỷ đồng, đề nghị truy thu với tổng số tiền trên 450 triệu đồng do các đơn vị chưa đóng đủ số lao động, đóng thiếu thời gian, đóng thiếu mức lương cho người lao động và đã thu hồi về quỹ khám chữa bệnh BHYT số tiền trên 43 triệu đồng do các cơ sở khám chữa bệnh chi sai quy định; đề nghị xử phạt hành chính 11 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng kéo dài trên 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội và Công an tỉnh thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, công tác phát triển đối tượng trong tỉnh có tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHTN còn thấp và thấp hơn bình quân chung cả nước, đến năm 2020 khó có khả năng thực hiện theo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, là có khoảng 30% lực lượng lao động tham gia BHXH, 20% lực lượng lao động tham gia BHTN). Nguyên nhân do xuất phát điểm, quy mô nền kinh tế còn thấp, số lượng doanh nghiệp so tổng số dân cư còn thấp, quy mô doanh nghiệp nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, nguồn lực doanh nghiệp và thu nhập dân cư chưa tăng đáng kể, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, giải thể, còn tình trạng doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đọng kéo dài… Hơn nữa chính sách về BHXH tự nguyện chưa thật sự thu hút người lao động tự do, dẫn đến việc tuyên truyền về BHXH tự nguyện không thu hút được mọi người lao động tham gia.

Riêng chỉ tiêu về BHYT tính đến ngày 30/9/2017 đạt tỷ lệ bao phủ là 94,40%; vượt 14,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết 21 và vượt 4,4% so với mục tiêu Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy. Đạt tỷ lệ này là do tỉnh Trà Vinh là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, có khoảng 30% là người dân tộc Khmer, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên các đối tượng tham gia BHYT thuộc diện chính sách do Nhà nước mua cho rất nhiều, nhưng không đảm bảo tính bền vững. Mặc dù tỷ lệ tham gia BHYT có cao nhưng một số đối tượng tham gia còn đạt tỷ lệ thấp như: học sinh, sinh viên đạt 74,35% so với tổng số sinh viên, học sinh thuộc diện phải tham gia; đối tượng tự đóng đạt 79,88% so với tổng số dân thuộc diện phải tham gia.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã rút ra được những hạn chế, tồn tại là: Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là ở cơ sở. Vai trò phối hợp tuyên truyền của một số ngành và một số tổ chức đoàn thể xã hội ở một số địa phương trong việc vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT chưa rõ nét. Việc lập danh sách đối tượng được cấp thẻ BHYT vẫn còn xảy ra trường hợp trùng thẻ. Số người tham gia BHXH, BHYT hàng năm tăng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng các chủ sử dụng lao động, nhất là doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia BHXH, BHYT vẫn còn tồn tại; tình trạng doanh nghiệp tư nhân chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn diễn ra; số người tham gia BHYT chưa bền vững, đa số người tham gia là do ngân sách đảm bảo. Chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, nhất là y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng quá tải, bệnh nhân phải chờ đợi lâu ở các bệnh viện đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia. Từng lúc, từng nơi vẫn còn tồn tại biểu hiện trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Một số cơ quan chức năng chưa phối hợp để thống kê được số liệu chính xác về số đơn vị doanh nghiệp có sử dụng lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nên khó cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc xác định và quản lý đối tượng phải nộp BHXH, BHYT; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền xác định đối tượng phải đóng BHXH chưa rõ ràng. Đặc biệt, công tác tuyên truyền mặc dù được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, song ở một số địa phương cơ sở vẫn chưa tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, chưa làm thay đổi nhận thức của toàn dân, vẫn còn tình trạng chủ sử dụng lao động, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa thực hiện đúng và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

          Xác định được hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 30% lực lượng lao động tham gia BHXH, có khoảng 20% lực lượng lao động tham gia BHTN và có trên 90% dân số tham gia BHYT. Ngoài các nhiệ vụ, giải pháp sát hợp, tỉnh kiến nghị Chính phủ ban hành nghị định quy định rõ ràng về trách nhiệm cụ thể của các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương về BHXH, BHYT; nâng mức hỗ trợ BHYT lên 50% đối với học sinh, sinh viên và gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT cho hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều do nhóm đối tượng này hiện chỉ hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ BHYT. Đồng thời, kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham mưu cho Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo thành lập Hội đồng giám định chi BHYT cấp tỉnh, có chức năng giám định chẩn đoán, chỉ định xét nghiệm, sử dụng thuốc điều trị; chức năng phát hiện uốn nắn kịp thời những trường hợp lạm dụng chỉ định xét nghiệm, sử dụng thuốc không phù hợp, bệnh nhân lạm dụng thẻ BHYT khám bệnh nhiều lần trong mỗi trường hợp cụ thể…và xử lý kịp thời, giảm thất thoát quỹ BHYT, tránh tình trạng để cán bộ y tế làm sai quá lâu, thất thoát quỹ lớn và hoàn thiện các văn bản quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT.

 

Hoài Nhi

BHXH Trà Vinh phổ biến, quán triệt Nghị quyết 96/NQ-BCS

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới là tiêu điểm trong Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là quyết tâm chính trị, vì vậy BHXH tỉnh Trà Vinh triển khai, quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức viên chức toàn ngành.

Ngày 30/10/2017 trên cơ sở Kế hoạch số 135/KH-BCSĐ ngày 12/10/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam và Đề cương phổ biến quán triệt, Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Đảng ủy BHXH tỉnh tổ chức triển khai NQ số 96 cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết và nhiệm vụ, giải pháp cần đẩy mạnh công tác truyền thông trong thời gian tới cũng như lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân viên, quần chúng có trách nhiệm trong việc nắm bắt thông tin, phản biện dư luận không đúng về Ngành BHXH, về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Giám đốc BHXH tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc BHXH huyện, thị xã, thành phố thực hiện vai trò định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức cấp mình quản lý; yêu cầu chú trọng chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm trong thực hiện công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với người lao động và nhân dân, chú trọng tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng lòng tin trong nhân dân và thường xuyên kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.

BC trhien khai nq 96

Toàn cảnh hội nghị triển khai NQ 96/NQ-BCS

Qua triển khai quán triệt, thủ trưởng cơ quan đơn vị, các cấp ủy chi bộ ý thức được đây là quyết tâm chính trị của ngành, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trong những năm tiếp theo đạt chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu NQ số 96 và Kế hoạch số 135/KH-BCSĐ ngày 12/10/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam. Tính đến 30/10/2017 toàn tỉnh đã triển khai NQ số 96 và Kế hoạch số 135/KH-BCSĐ cho 15/15 chi bộ, đảng bộ và cơ quan đơn vị với 197/202 cán bộ, đảng viên, quần chúng tham dự đạt 97%.

 

                                                                                     Trúc Giang

BHXH Trà Vinh: Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT sau 5 năm triển khai Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị

Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” được xem như là kim chỉ nam cho BHXH tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, một số doanh nghiệp, đại lý thu xã, phường, thị trấn cùng phóng viên báo, đài đến đưa tin Hội nghị. Bà Sơn Thị Ánh Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Kim Ngọc Thái - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sau 05 năm triển khai Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng đáng kể, năm sau cao hơn năm trước. Tính đến 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 976.591 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (tăng 191.624 người so với cùng kỳ năm 2013); trong đó số người chỉ tham gia BHXH là 74.905 người, đạt tỷ lệ bao phủ là 11,59%; số người tham gia BHYT là 982.213 người (tăng 261.799 người so với cùng kỳ năm 2013); đạt tỷ lệ bao phủ là 94,40%; vượt hơn 14,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết 21 và vượt 4,4% so với mục tiêu Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy.

Bên cạnh công phát triển đối tượng, công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động luôn đầy đủ, kịp thời, ngành BHXH luôn quan tâm thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi tác phong làm việc từ thụ động sang tác phong làm việc năng động, thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống bưu điện; đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử, cắt giảm số giờ giao dịch nộp BHXH, BHYT, BHTN từ 49 giờ xuống còn 45 giờ nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch. Tính đến 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 1.562/1.604 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch qua thực hiện mạng internet, đạt 97,38%, trong đó giao dịch bằng chữ ký số là 1.477/1.604 đơn vị, đạt 92,08%.

5 nam thuc hien ng 21

Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Thị Ánh Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn nhất định như số người tham gia BHXH tự nguyện chưa cao, người tham gia BHYT chủ yếu là đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, độ bao phủ BHXH, BH thất nghiệp còn thấp...do đó chưa mang tính bền vững. Vì vậy, để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có khoảng 30% lực lượng lao động tham gia BHXH, 20% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 90% dân số tham gia BHYT, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình tích cực phối hợp với ngành BHXH tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết 21, Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy trong nội bộ và nhân dân; tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đề ra để có hướng phấn đấu thực hiện.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, lãnh đạo toàn diện về BHXH, BHYT; xem xét các nguồn lực để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Phối hợp chỉ đạo công tác rà soát, không để trùng thẻ BHYT gây phiền hà cho người dân. Mặt khác, rà soát lại những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nâng cao trách nhiệm, ý thức của người lao động và người sử dụng lao động trong việc tự nguyện tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh. Có chính sách hỗ trợ cho gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế có điều kiện tham gia BHYT.

Đối với Sở Y tế cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng công tác KCB, nhất là chất lượng KBC tuyến cơ sở; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân; xem đây là giải pháp quan trọng để thực hiện BHYT toàn dân mang tính bền vững.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường các giải pháp để tuyên truyền, vận động đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Đối với ngành BHXH cần tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng mạng lưới đại lý thu; kiện toàn và nâng cao tổ chức bộ máy, phẩm chất đạo đức của từng cán bộ viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người tham gia.

Dịp này, để khích lệ, động viên các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

5 nam thuc hien ng 21 1

Bà Sơn Thị Ánh Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 12 tập thể…

5 nam thuc hien ng 21 2

Ông Kim Ngọc Thái - UVTV; Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị

 

 

Hồng Đậm

Tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT năm 2017

Hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam(16/02/1995-16/02/2020), ngày 21/10 vừa qua, tại Hội trường Trường Đại học Trà Vinh, BHXH Trà Vinh đã tổ chức thành công “Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT năm 2017” thu hút gần 300 lượt người. Tham dự Hội thi có Ban Giám đốc BHXH tỉnh, cán bộ hưu, CBCC-VC toàn ngành, các cộng tác viên và đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Hội thi mời NSƯT Hoàng Long - hội viên Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và nhạc sĩ Bảo Sơn - hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam; Trưởng khoa Nghệ thuật - Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Thể thao Trà Vinh làm thành viên Ban Giám khảo.

hoi thi tuyen truyen 2017

Ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu khai mạc Hội thi

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Hội thi là dịp bồi dưỡng các kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố; cộng tác viên tuyên truyền và nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT. Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức sẽ chọn ra các tiểu phẩm hay, thiết thực, gần gũi; các tập thể, cá nhân có kỹ năng tuyên truyền tốt trong và ngoài ngành để tiếp tục bồi dưỡng kiến thức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT ở tuyến cơ sở. Từ đó góp phần tuyên truyền rộng rãi chính sách BHXH, BHYT đến mọi đối tượng và người lao động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

 hoi thi tuyen truyen 2017 1

Ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh tặng hoa Ban Giám khảo Hội thi

hoi thi tuyen truyen 2017 2

Ban Giám đốc BHXH tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đội thi

Tham dự Hội thi “Tuyên tuyền viên BHXH, BHYT năm 2017” có hơn 160 tuyên truyền viên, cộng tác viên đến từ 11 đội của BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Các đội phải trải qua 3 phần thi gồm: Giới thiệu về đội bằng hình thức sân khấu hóa; văn nghệ cổ động với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và tuyên truyền về BHXH, BHYT; câu chuyện truyền thông được thể hiện dưới dạng các tiểu phẩm sân khấu có nội dung tuyên truyền về BHXH, BHYT, việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hiện BHXH, BHYT và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Với nhiều màu sắc khác nhau, cách dàn dựng công phu, độc đáo; các đội dự thi đã đem đến Hội thi nhiều tiết mục đặc sắc, dí dỏm, hài hước chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, nhân văn về chính sách BHXH, BHYT. Qua một ngày thi sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho đội BHXH huyện Châu Thành; 02 giải Nhì cho đội BHXH huyện Duyên Hải và BHXH huyện Trà Cú; 02 giải Ba cho đội BHXH huyện Cầu Kè và BHXH huyện Càng Long và 03 giải Khuyến khích cho đội B thuộc BHXH tỉnh (liên quân các phòng: Tiếp nhận và TKQ TTHC, Thanh tra - Kiểm tra, Chế độ BHXH, Giám định BHYT và CNTT); BHXH huyện Tiểu Cần và BHXH huyện Cầu Ngang.

hoi thi tuyen truyen 2017 3

Ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh trao giải Nhất cho đội thi

đến từ đội thi đến từ BHXH huyện Châu Thành

 hoi thi tuyen truyen 2017 4

Ông Lâm Văn Thu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao giải Nhì cho đội thi

đến từ đội thi đến từ BHXH huyện Duyên Hải và BHXH huyện Trà Cú 

hoi thi tuyen truyen 2017 5

Ông Dương Văn Sự - Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao giải Ba cho đội thi

đến từ đội thi đến từ BHXH huyện Cầu Kè và BHXH huyện Càng Long

hoi thi tuyen truyen 2017 6

Bà Lê Thị Thu Hảo - Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao giải Khuyến khích cho đội thi

đến từ đội thi đến từ BHXH các huyện: Tiểu Cần, Cầu Ngang và đội B

                                                                    

Một số hình ảnh cuộc thi:

hoi thi tuyen truyen 2017 7

Phần thi Văn nghệ của đội thi BHXH huyện Cầu Kè

 hoi thi tuyen truyen 2017 8

Tiểu phẩm đạt giải Nhất “Cũng tại tôi” của đội BHXH huyện Châu Thành

 hoi thi tuyen truyen 2017 9

Tiểu phẩm đạt giải Nhì “Trục lợi” của đội thi BHXH huyện Duyên Hải

hoi thi tuyen truyen 2017 10

Tiểu phẩm “Rủi ro” đến từ BHXH huyện Tiểu Cần

  Hồng Đậm

BHXH tỉnh Trà Vinh: Sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp với Công an tỉnh

          Ngày 12/10/2017, BHXH tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp (QCPH) với Công an tỉnh trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm đánh giá những kết quả thực hiện QCPH đã ký và định hướng một số giải pháp tiếp tục thực hiện QCPH trong thời gian tới.

          Đến dự Hội nghị về phía BHXH tỉnh có ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh, ông Dương Văn Sự - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, lãnh đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố, toàn thể viên chức phòng Thanh tra - kiểm tra. Về phía Công an tỉnh có ông Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng trực thuộc Công an tỉnh cùng phóng viên Báo, Đài PT-TH Trà Vinh đến dự và đưa tin Hội nghị.

so ket 5 nam ca 2017

Hai ngành thảo luận, trao đổi các biện pháp thực hiện tốt QCPH

          Qua 05 năm thực hiện QCPH, hai ngành đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung Quy chế đã ký. Hằng năm, BHXH tỉnh xây dựng Chương trình, Kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ; thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin về tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh cho Công an tỉnh và các cơ quan liên ngành thanh tra, kiểm tra. Kết quả, từ năm 2012 đến tháng 9/2017, BHXH tỉnh đã tổ chức, tham gia phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 167 đơn vị SDLĐ nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền trên 5.098 triệu đồng. Sau kiểm tra65 đơn vị chuyển nộp vào tài khoản cơ quan BHXH số tiền trên 3.150 triệu đồng, truy thu số tiền trên 217,9 triệu đồng và đề nghị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 11 đơn vị SDLĐ với số tiền trên 90 triệu đồng. Bên cạnh đó cũng đã cung cấp những thông tin, tài liệu có liên quan về hành vi trục lợi quỹ BHXH của Công ty TNHH Truyền thông Online, kết quả là Cơ quan cảnh sát điều tra của Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh và buộc ông Đoàn Văn Cuống phải bồi thường các khoản tiền chiếm đoạt từ quỹ BHXH; thu hồi số tiền trên 152 triệu đồng vào tài khoản BHXH tỉnh. Đồng thời, phối hợp xác minh 04 trường hợp hưởng chế độ tuất, đề nghị thu hồi số tiền hưởng không đúng quy định là 52.780.000 đồng. Mặt khác, qua việc phối hợp thanh tra - kiểm tra các đơn vị SDLĐ đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ SDLĐ về việc đóng BHXH bắt buộc cho người lao động; nhờ đó, việc tham gia và đóng BHXH cho người lao động của chủ SDLĐ tại các doanh nghiệp tương đối đầy đủ theo quy định của Luật BHXH. Tuy nhiên, bênh cạnh những đơn vị SDLĐ thực hiện tốt việc đóng BHXH cho người lao động thì còn không ít những đơn vị SDLĐ chây ì, cố trình trốn đóng BHXH, BHYT gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Nhất là thực trạng nhức nhói hiện nay là tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT diễn ra ngày càng phức tạp có sự tiếp tay của cán bộ làm công tác y tế; tình trạng mượn thẻ đi KCB và sinh con diễn ra ngày càng nhiều gây thất thoát quỹ BHYT... Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ; bảo đảm quyền lợi cho người lao động; ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, hai ngành cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nội dung QCPH, cụ thể: cán bộ hai ngành cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm để kịp thời xử lý. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải thích để người dân hiểu được ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, cần tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung Quy chế đã ký cho cán bộ, chiến sĩ hai ngành từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố nhằm tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Các địa phương cần kịp thời đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo hai ngành kế hoạch phối hợp cụ thể, các giải pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện thanh tra - kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT. Định kỳ sơ tổng kết công tác phối hợp giữa hai ngành để đánh giá, rút kinh nghiệm và bàn các giải pháp hiệu quả trong thực hiện công tác phối thanh tra - kiểm tra; quyết tâm đấu tranh, phòng chống các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người tham gia.

so ket 5 nam ca 2017 1

Lãnh đạo hai ngành ký QCPH mới

   Tại Hội nghị, lãnh đạo hai ngành đã ký kết Quy chế phối hợp mới và trao giấy khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân của hai ngành đã có thành tích trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

so ket 5 nam ca 2017 2

Ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh trao Giấy khen cho 05 tập thể…

so ket 5 nam ca 2017 3

… và 06 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT

 

                                                                             Tin, ảnh: Hồng Đậm

Subscribe to this RSS feed
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses
Mostly Cloudy

25°C

Trà Vinh

Mostly Cloudy

Độ ẩm: 95%

Gió: 6.44 km/h

  • Giông bão
    18/11/2017 31°C 25°C
  • Nhiều mây
    19/11/2017 27°C 24°C