Thứ sáu, 19/01/2018 12:15 PM

Tham gia BHXH, BHYT là mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, đảm bảo cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội.

Vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 10 năm

Trong những năm qua, tình trạng trục lợi quỹ BHYT, trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động diễn ra ngày càng nhiều do chế tài chưa đủ mạnh để xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT. Để đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe đối với loại tội phạm này, ngày 27/11/2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định chi tiết tội gian lận BHXH, BHTN; tội gian lận BHYT và tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Điều 214, 215, 216 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Tính đến 31/12/2017, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 1.622 đơn vị sử dụng lao động với 73.641 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là 10,594 tỷ đồng; trong đó, nợ BHXH là 9,294 tỷ đồng với 480 đơn vị nợ dưới 6 tháng (số tiền là 5,257 tỷ đồng) và 67 đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên (số tiền 4,037 tỷ đồng). Nợ BH thất nghiệp là 0,389 tỷ đồng, nợ BHYT là 0,911 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tình hình sản xuất gặp khó khăn…tuy nhiên, vẫn còn một nguyên nhân là ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT còn chưa cao, dẫn đến tình trạng chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ đóng hoặc cố tình trục lợi từ các quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Song song với tình trạng trên, tình trạng trục lợi quỹ BHYT diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi hơn từ khi quy định thông tuyến KCB được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016, đối tượng phạm tội chủ yếu là người dân chưa am hiểu đầy đủ quy định pháp luật đã mượn thẻ BHYT của người thân để đi KCB hoặc sinh con; đi khám bệnh nhiều cơ sở KCB khác nhau; một số đối tượng là nhân viên các trạm y tế lập các hồ sơ khống để rút ruột và gây thất thoát quỹ BHYT. Năm 2017, BHXH tỉnh Trà Vinh đã phát hiện 04 trường hợp vi phạm, gây thất thoát quỹ BHYT 78 triệu đồng và đã chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT diễn ra ở hầu hết các địa phương đã gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người thụ hưởng. Những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT tuy được quy định cụ thể trong Luật BHXH số 58/2014/QH13 và Luật BHYT số 25/2008/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2009 (được sửa đổi, bổ sung trong Luật số 46/2014/QH13) nhưng chế tài chưa đủ mạnh và chưa đủ tính răn đe đối với nhóm tội phạm này. Thực tế những năm qua, hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, đã bổ sung 03 điều luật quy định tội danh riêng đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH: Điều 214 quy định về Tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 quy định về Tội gian lận BHYT và Điều 216 quy định về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đã quy định chi tiết, cụ thể mức xử phạt hành chính và điều kiện xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và đã khắc phục được khoảng trống trong xử lý nhóm hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN và tạo cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Việc bổ sung những tội danh riêng cho lĩnh vực BHXH là phù hợp với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay.

Theo Điều 214 về Tội gian lận BHXH, BHTN quy định chi tiết các mức xử phạt đối với các hành vi chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức; tái phạm nguy hiểm; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Hành vi chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 500 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với tội gian lận BHYT được quy định tại Điều 215 nêu rõ: các hành vi chiếm đoạt tiền BHYT từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tái phạm nguy hiểm; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tiền BHYT từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Nếu chiếm đoạt tiền BHYT 500 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN quy định chi tiết tại Điều 216, quy định người có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên với số tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trốn đóng cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tiếp tục vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. Trường hợp vi phạm 02 lần trở lên; trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu trốn đóng 1 tỷ đồng trở lên; trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng đối với từng trường hợp cụ thể.

Như vậy, theo quy định tại Điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, người có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 triệu đồng đến 3 tỷ đồng hoặc có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 10 năm.

Tin rằng, với mức xử phạt như trên người lao động sẽ được bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp theo quy định của pháp luật; người sử dụng lao động sẽ ý thức được trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; cũng như sẽ hạn chế được những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

                                                                    

Vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 10 năm

Trong những năm qua, tình trạng trục lợi quỹ BHYT, trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động diễn ra ngày càng nhiều do chế tài chưa đủ mạnh để xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT. Để đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe đối với loại tội phạm này, ngày 27/11/2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định chi tiết tội gian lận BHXH, BHTN; tội gian lận BHYT và tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Điều 214, 215, 216 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Tính đến 31/12/2017, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 1.622 đơn vị sử dụng lao động với 73.641 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là 10,594 tỷ đồng; trong đó, nợ BHXH là 9,294 tỷ đồng với 480 đơn vị nợ dưới 6 tháng (số tiền là 5,257 tỷ đồng) và 67 đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên (số tiền 4,037 tỷ đồng). Nợ BH thất nghiệp là 0,389 tỷ đồng, nợ BHYT là 0,911 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tình hình sản xuất gặp khó khăn…tuy nhiên, vẫn còn một nguyên nhân là ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT còn chưa cao, dẫn đến tình trạng chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ đóng hoặc cố tình trục lợi từ các quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Song song với tình trạng trên, tình trạng trục lợi quỹ BHYT diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi hơn từ khi quy định thông tuyến KCB được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016, đối tượng phạm tội chủ yếu là người dân chưa am hiểu đầy đủ quy định pháp luật đã mượn thẻ BHYT của người thân để đi KCB hoặc sinh con; đi khám bệnh nhiều cơ sở KCB khác nhau; một số đối tượng là nhân viên các trạm y tế lập các hồ sơ khống để rút ruột và gây thất thoát quỹ BHYT. Năm 2017, BHXH tỉnh Trà Vinh đã phát hiện 04 trường hợp vi phạm, gây thất thoát quỹ BHYT 78 triệu đồng và đã chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT diễn ra ở hầu hết các địa phương đã gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người thụ hưởng. Những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT tuy được quy định cụ thể trong Luật BHXH số 58/2014/QH13 và Luật BHYT số 25/2008/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2009 (được sửa đổi, bổ sung trong Luật số 46/2014/QH13) nhưng chế tài chưa đủ mạnh và chưa đủ tính răn đe đối với nhóm tội phạm này. Thực tế những năm qua, hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, đã bổ sung 03 điều luật quy định tội danh riêng đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH: Điều 214 quy định về Tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 quy định về Tội gian lận BHYT và Điều 216 quy định về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đã quy định chi tiết, cụ thể mức xử phạt hành chính và điều kiện xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và đã khắc phục được khoảng trống trong xử lý nhóm hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN và tạo cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Việc bổ sung những tội danh riêng cho lĩnh vực BHXH là phù hợp với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay.

Theo Điều 214 về Tội gian lận BHXH, BHTN quy định chi tiết các mức xử phạt đối với các hành vi chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức; tái phạm nguy hiểm; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Hành vi chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 500 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với tội gian lận BHYT được quy định tại Điều 215 nêu rõ: các hành vi chiếm đoạt tiền BHYT từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tái phạm nguy hiểm; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tiền BHYT từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Nếu chiếm đoạt tiền BHYT 500 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN quy định chi tiết tại Điều 216, quy định người có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên với số tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trốn đóng cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tiếp tục vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. Trường hợp vi phạm 02 lần trở lên; trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu trốn đóng 1 tỷ đồng trở lên; trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng đối với từng trường hợp cụ thể.

Như vậy, theo quy định tại Điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, người có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 triệu đồng đến 3 tỷ đồng hoặc có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 10 năm.

Tin rằng, với mức xử phạt như trên người lao động sẽ được bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp theo quy định của pháp luật; người sử dụng lao động sẽ ý thức được trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; cũng như sẽ hạn chế được những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

                                                                    

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Ngày 08/01/2018, tại BHXH tỉnh Trà Vinh, Chính quyền và Công đoàn cơ quan đã phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC-VC năm 2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự có ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh, các Phó Giám đốc và toàn thể cán bộ viên chức thuộc văn phòng BHXH tỉnh tham dự. Ông Lâm Văn Thu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Tổng kết phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; hoạt động của Ủy ban kiểm tra CĐCS, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2017; tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC và Quy chế phối hợp; Quy chế dân chủ năm 2017 và phong trào thi đua Dân vận khéo; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng 2017; Thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC và biểu quyết một số chỉ tiêu thực hiện năm 2018; Thông qua Kế hoạch phát động thi đua năm 2018 và quán triệt một số vấn đề có liên quan.

 

HNCCVC 2018

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2017, BHXH toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.770,74 tỷ đồng, đạt 102,94%, vượt 2,94% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh công tác thu, công tác Khai thác đối tượng đẩy mạnh thực hiện. Trong năm 2017 đã khai thác được 78 doanh nghiệp với 637 lao động tham gia mới; thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp thu hồi nợ đọng tại các đơn vị SDLĐ kết quả đã có 447 đơn vị chuyển nợ cùng với số phát sinh với tổng số tiền là 33,28 tỷ đồng. Công tác thẩm định tờ khai và cấp mới 6.802 sổ BHXH cho người lao động, cấp lại 41.836 sổ; cấp 670.854 tờ rời; cấp 1.414.922 thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong năm. Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: 85.957 lượt hồ sơ, trong đó trả kết quả qua bưu điện 20.794 hồ sơ, thực hiện chuyển hồ sơ đến các phòng chức năng giải quyết chế độ BHXH kịp thời, đầy đủ cho đối tượng. Thực hiện tốt công tác tư vấn về chế độ chính sách BHXH, BHYT. Công tác xét duyệt và giải quyết 10.416 hồ sơ hưởng trợ cấp 1 lần với tổng số tiền trên 205,98 tỷ đồng, 589 hồ sơ hàng tháng với tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 8.638 hồ sơ, với số tiền trên 18,15 tỷ đồng. Nhận và giải quyết 16.270 lượt người nghỉ ốm đau, thai sản, dưỡng sức với tồng số tiền trên 101,89 tỷ đồng. Thực hiện cắt giảm 156 hồ sơ tuất, hưu trí, mất sức kịp thời theo quy định. Trong năm, BHXH tỉnh đã tiến hành giám định, thống kê và thanh toán chi phí KCB cho 2.471.489 lượt người với số tiền trên 901,12 tỷ đồng (Trong đó chi đa tuyến đi 190.235 lượt người với số tiền 216 tỷ đồng); Chi trả trực tiếp 175 hồ sơ với số tiền trên 551,08 triệu đồng; Gởi giám định hộ 144 trường hợp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra nghiệp vụ thống kê, quyết toán qua đó đã từ chối thanh toán trên 5,3 tỷ đồng chi phí KCB BHYT không đúng qui định. Phối kết hợp với BHXH tỉnh Vĩnh Long tiến hành xác minh chi phi KCB BHYT tại TTYT Nguyễn Văn Thủ, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long, phát hiện tình trạng làm khống 272 lượt KCB BHYT với tổng số tiền là 49.179.772 đồng…

Đánh giá tình hình thực hiện quy chế phối hợp giữa Công đoàn cơ sở và chính quyền, bà Nguyễn Thị Đan Thương, Chủ tịch Công đoàn cơ quan nhận xét: Năm 2017 các phòng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ. Có 11/11 phòng đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, chiếm tỷ lệ 100%; trong đó có 01 tập thể Bảo hiểm xã hội tỉnh và 05 phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 100% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiến; có 16 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Công đoàn cơ sở tiếp tục được Công Đoàn viên chức công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh: 100% Tổ công đoàn đạt vững mạnh, 100% đoàn viên xuất sắc, 100% nữ CCVC đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 100% hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước trong việc cưới, tang, lễ hội; thực hiện tốt Luật Hôn nhân gia đình; thực hiện tốt phong trào KHHDS; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan và phong trào thi đua “dân vận khéo” với mô hình đã đăng ký: “Công đoàn tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và vận động CBCC-VC cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan”

HNCCVC 2018 1

Ông Lâm Văn Thu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại diện Ban Giám đốc BHXH tỉnh, ông Lâm Văn Thu - Phó Giám đốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, Phó Giám đốc ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao của CBCC-VC toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017 đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đồng thời khẳng định: Có được kết quả trên phải kể đến sự quan tâm sâu sát trong chỉ đạo điều hành của đ/c Giám đốc BHXH tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Năm 2017, BHXH toàn tỉnh tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá như: công tác thu và khai thác đối tượng; công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động; cấp mã số BHXH; thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, thực hiện công tác giám định BHYT; cải cách thủ tục hành chính… Trước nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao trong năm 2018, Phó Giám đốc mong muốn toàn thể CBCC-VC tiếp tục phát huy, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cụ thể: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công tác thu; xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc. Tiếp tục hoàn thiện công tác cấp mã số BHXH và cấp thẻ BHYT theo mã số định danh, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đơn vị, người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến hướng tới sự nhanh chóng và làm hài lòng đối tượng. Tiếp tục tăng cường sử dụng hệ thống thông tin giám định để kiểm soát chi phí KCB nhằm sử dụng quỹ BHYT có hiệu quả và đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, nhất là tập trung tuyên truyền những điểm mới của Luật BHXH được thực hiện trong năm 2018 đến với người dân.

 

              Hồng Đậm

Thị xã Duyên Hải: đối thoại trực tiếp với Đoàn thanh niên về chính sách BHXH, BHYT

           Ngày 13 tháng 12 năm 2017, Bảo hiểm xã hội thị xã Duyên Hải phối hợp cùng BCH Đoàn thị xã Duyên Hải tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên về chính sách BHXH,BHYT năm 2017. Tham gia buổi đối thoại trực tiếp này có đại diện lãnh đạo Thị đoàn, chuyên viên BHXH thị xã cùng hơn 100 đoàn viên thanh thanh niên trong thị xã.

doi thoai duyen hai 2017

                   Đại biểu tham gia đối thoại trực tiếp

Tại buổi đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT năm 2017, các đại biểu đoàn viên thanh niên đã có nhiều câu hỏi, ý kiến, cũng như thắc mắc xoay quanh vấn đề tham gia BHXH, BHYT. Câu hỏi của các đại biểu đã được chuyên viên BHXH thị xã trả lời một cách thỏa đáng, đồng thời BHXH thị xã hướng dẫn thêm một số thủ tục khi tham gia BHXH và BHYT, những quy định cần thiết khi tham gia khám chữa bệnh BHYT, chủ yếu là đi sâu vào quyền lợi của người lao động và nhân dân.

            Thông qua buổi đối thoại này nhằm kịp thời thông tin tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên và người dân trong toàn thị xã về những điểm mới cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT; những chủ trương của trung ương và địa phương về chính sách BHXH, BHYT. Thể hiện vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo cho người lao động có tham gia BHXH và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; tiến tới lộ trình BHYT toàn dân đạt 90% đến năm 2020 và đạt nghị quyết của thị xã đề ra./.

 

Hồng Ngân

Thuận lợi và thách thức sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị ở cấp huyện

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, trên cơ sở đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ở hai cấp huyện và tỉnh.

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị ban hành, khẳng định một lần nữa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta hướng đến mục tiêu Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 975-TB/VPTU ngày 7/9/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy, từ ngày 27/9/2017 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị, đến ngày 10/10/2017 100% huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tổ chức xong hội nghị sơ kết. Dự kiến Hội nghị sơ kết cấp tỉnh diễn ra cuối tháng 10/2017.

Qua Hội nghị sơ kết cấp huyện, nhìn chung các địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đó là nhận thức của các cấp các ngành về ý nghĩa và tính nhân văn, nhân đạo của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN được chú trọng; công tác tuyên truyền được đầu tư đúng mức; việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho nhân dân được cải thiện tích cực; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT BHTN được tăng cường. Từ đó, mang lại kết quả đáng phấn khởi ở nhiều mặt như: thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu; nợ BHXH, BHYT, BHTN luôn được kiểm soát dưới mức cho phép của BHXH Việt Nam (dưới 1%); công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động luôn kịp thời đầy đủ và chính xác, không có đơn thư; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) đạt 100%; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân qua dịch vụ công ích mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp tuyên truyền, thực hiện BHXH, BHYT, BHTN của các ban ngành, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm tăng đáng kể, nhất là đối tượng tham gia BHYT. Tính đến 30/9/2017 có nhiều huyện đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy.

so ket 5 nam huyen

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết NQ số 21 tại thành phố Trà Vinh

Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị ở cấp huyện được lãnh đạo cấp tỉnh đánh giá nghiêm túc, hiệu quả, nhìn thẳng sự thật, thừa nhận trách nhiệm và thấy được hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp quan trọng, cách làm thiết thực, hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị và Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy, vẫn còn xuất hiện một số khó khăn, thách thức đó là: Thứ nhất, vẫn còn một số ít cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa nhận thấy hết vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, chưa kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch đã đề ra. Thứ hai, công tác phát triển đối tượng dự báo khó có khả năng đạt chỉ tiêu vào năm 2020, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển BHXH và BHTN nhiều huyện rất thấp Thứ ba, công tác tuyên truyền có đầu tư nhưng còn rất dàn trải, chưa đem lại hiệu quả thiết thực, phương pháp tuyền truyền còn yếu về kỹ năng, chưa nghiên cứu đến việc đáp ứng cho từng nhóm đối tượng, chưa đẩy mạnh hình thức tuyên truyền qua đối thoại trực tiếp, qua thăm hộ gia và tư vấn chế độ cho nhóm người có năng lực tham gia BHXH tự nguyện cũng như BHYT hộ gia đình. Thứ tư, Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN từng lúc chưa kịp thời, tình trạng cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN ở một vài địa phương chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, dẫn đến hiện tượng không chấp hành biên bản xử phạt, quyết định xử phạt của ngành chức năng. Thứ năm, y, bác sỹ tại các cơ sở KCB chậm “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, một số nơi có biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế từ đó ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với công tác chăm sóc sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyên truyền vận động. Thứ sáu, công tác cải cách hành chính cần đẩy mạnh hơn nữa, nhất là cắt giảm quy trình, thủ tục không cần thiết, ứng dụng nhiều phần mềm trong thực thi nhiệm vụ, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của nhân dân, tạo được hình ảnh đẹp của người cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo vì nhân dân phục vụ.

so ket 5 nam huyen 1

Đ/c Kiên Văn Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích 05  năm thực hiện NQ số 21

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, ngoài nỗ lực của ngành BHXH thì các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan, nhất là cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy Đảng các cấp, nhất là cấp ủy Đảng cơ sở về vai trò tổ chức cơ sở Đảng với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt; nghiêm túc phê bình những cá nhân, đơn vị còn hạn chế trong triển khai, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT và Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, từ đó đưa Nghị quyết 21 đi vào cuộc sống, góp phần ổn định chính trị - xã hội của tỉnh./                              

 

Hồng Anh

Trà Vinh qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị

Ngày 26/10/2017, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” (Nghị quyết 21-NQ/TW) và đã biểu dương 12 tập thể, 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đưa nghị quyết này vào cuộc sống ở một tỉnh có đông đồng bao dân tộc Khmer và là một trong những tỉnh nghèo của cả nước. Để tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 18/01/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU; ngày 12/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1323/QĐ-UBND và các ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản triển khai và thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị.

Để Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị thật sự đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT đạt các mục tiêu của nghị quyết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy và chính quyền trong tỉnh đã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 lồng ghép vào trong nghị quyết và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp ủy và chính quyền trong tỉnh. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu có khoảng 30% lực lượng lao động tham gia BHXH, 20% lực lượng lao động tham gia BHTN, trên 90% dân số tham gia BHYT. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp liên ngành để triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, nhất là phối hợp tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với việc phát triển BHXH, phát triển BHYT và tiến tới BHYT toàn dân.

Căn cứ theo Luật BHXH, Luật sửa đổi một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn hiện hành, qua 05 năm triển khai thực hiện, tỉnh đã thực hiện một số điều chỉnh, bổ sung như: Điều chỉnh giá dịch vụ y tế khi thực hiện thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc; thực hiện thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT tại bệnh viện huyện trên địa bàn tỉnh; chế độ nghỉ hưởng trợ cấp một lần, tử tuất một lần. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập danh sách các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; người dân sinh sống trong xã, ấp đặc biệt khó khăn; người dân tộc thiểu số sinh sống trong xã khó khăn; trẻ em dưới 06 tuổi; thân nhân và người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo… để làm căn cứ lập danh sách mua thẻ BHYT cho người dân từ ngân sách của Nhà nước. Bên cạnh đó, đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương xây dựng, trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách và các giải pháp phù hợp để đẩy nhanh việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT, phát triển BHYT theo hộ gia đình; tổ chức mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, đảm bảo hàng năm có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia BHYT (đối với các hộ gia đình đã tham gia BHYT) để được giảm trừ mức đóng theo quy định của Luật BHYT.

Song song, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Cụ thể là đã hoàn thành tốt việc triển khai công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và nhập liệu vào phần mềm quản lý, đây là cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó có BHYT. Công tác giải quyết chế độ cho người lao động kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Từ khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành đến tháng 09/2017 thì số người hưởng chế độ BHXH là 15.582 người, số người hưởng các chế độ ngắn hạn là 12.028 lượt người. Việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đầu năm 2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện chi trả chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện nhằm từng bước cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng. Năm 2016, số chi BHXH, BHYT, BHTN trên 1.224 tỷ đồng trong 09 tháng đầu năm 2017, số chi BHXH, BHYT, BHTN trên 1.030 tỷ đồng. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, triển khai kịp thời các quy định mới của chính sách BHYT, triển khai thực hiện hệ thống thông tin giám định BHYT đảm bảo liên thông kết nối dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH và tiến hành giám định điện tử; mở rộng ký hợp đồng khám, chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh và từng bước nâng dần chất lượng khám, chữa bệnh và chỉnh đốn thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ theo hướng ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT theo cơ chế “liên thông một cửa”. Triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện tiếp nhận và chuyển trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục về BHXH, BHTN, BHYT qua hệ thống bưu điện. Đẩy mạnh giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử, phấn đấu cắt giảm số giờ giao dịch nộp BHXH, BHTN, BHYT từ 49 giờ xuống còn 45 giờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch. Tính đến 09 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã có 1.562/1.604 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch qua mạng internet, đạt 97,38%, trong đó giao dịch bằng chữ ký số là 1.477/1.604 đơn vị, đạt 92,08%. Theo đó, tỉnh tích cực chuyển đổi từ tác phong làm việc thụ động sang tác phong làm việc năng động hơn; duy trì và giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy định rõ những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; thiết lập hộp thư góp ý và đường dây nóng để mọi đối tượng có điều kiện phản ánh kịp thời những vấn đề có liên quan đến đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Bảo hiểm xã hội. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của công chức, viên chức, công khai minh bạch trong giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin đối với đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Điểm nhấn trong 05 năm qua là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành trong việc đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, nhất là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…; công tác cấp phát thẻ BHYT, rà soát trùng thẻ để kịp thời chấn chỉnh; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi trốn đóng, nợ đọng và gian lận trục lợi BHXH, BHTN, BHYT nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm về trốn, chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Tính từ năm 2013 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT được 132 cuộc, tại 475 đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT được 37 cuộc, tại trên 100 cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Qua thanh tra, kiểm tra đã thu hồi được số nợ chậm nộp của 116 đơn vị với tổng số tiền trên 46 tỷ đồng, đề nghị truy thu với tổng số tiền trên 450 triệu đồng do các đơn vị chưa đóng đủ số lao động, đóng thiếu thời gian, đóng thiếu mức lương cho người lao động và đã thu hồi về quỹ khám chữa bệnh BHYT số tiền trên 43 triệu đồng do các cơ sở khám chữa bệnh chi sai quy định; đề nghị xử phạt hành chính 11 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng kéo dài trên 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội và Công an tỉnh thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, công tác phát triển đối tượng trong tỉnh có tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHTN còn thấp và thấp hơn bình quân chung cả nước, đến năm 2020 khó có khả năng thực hiện theo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, là có khoảng 30% lực lượng lao động tham gia BHXH, 20% lực lượng lao động tham gia BHTN). Nguyên nhân do xuất phát điểm, quy mô nền kinh tế còn thấp, số lượng doanh nghiệp so tổng số dân cư còn thấp, quy mô doanh nghiệp nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, nguồn lực doanh nghiệp và thu nhập dân cư chưa tăng đáng kể, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, giải thể, còn tình trạng doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đọng kéo dài… Hơn nữa chính sách về BHXH tự nguyện chưa thật sự thu hút người lao động tự do, dẫn đến việc tuyên truyền về BHXH tự nguyện không thu hút được mọi người lao động tham gia.

Riêng chỉ tiêu về BHYT tính đến ngày 30/9/2017 đạt tỷ lệ bao phủ là 94,40%; vượt 14,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết 21 và vượt 4,4% so với mục tiêu Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy. Đạt tỷ lệ này là do tỉnh Trà Vinh là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, có khoảng 30% là người dân tộc Khmer, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên các đối tượng tham gia BHYT thuộc diện chính sách do Nhà nước mua cho rất nhiều, nhưng không đảm bảo tính bền vững. Mặc dù tỷ lệ tham gia BHYT có cao nhưng một số đối tượng tham gia còn đạt tỷ lệ thấp như: học sinh, sinh viên đạt 74,35% so với tổng số sinh viên, học sinh thuộc diện phải tham gia; đối tượng tự đóng đạt 79,88% so với tổng số dân thuộc diện phải tham gia.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã rút ra được những hạn chế, tồn tại là: Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là ở cơ sở. Vai trò phối hợp tuyên truyền của một số ngành và một số tổ chức đoàn thể xã hội ở một số địa phương trong việc vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT chưa rõ nét. Việc lập danh sách đối tượng được cấp thẻ BHYT vẫn còn xảy ra trường hợp trùng thẻ. Số người tham gia BHXH, BHYT hàng năm tăng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng các chủ sử dụng lao động, nhất là doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia BHXH, BHYT vẫn còn tồn tại; tình trạng doanh nghiệp tư nhân chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn diễn ra; số người tham gia BHYT chưa bền vững, đa số người tham gia là do ngân sách đảm bảo. Chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, nhất là y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng quá tải, bệnh nhân phải chờ đợi lâu ở các bệnh viện đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia. Từng lúc, từng nơi vẫn còn tồn tại biểu hiện trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Một số cơ quan chức năng chưa phối hợp để thống kê được số liệu chính xác về số đơn vị doanh nghiệp có sử dụng lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nên khó cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc xác định và quản lý đối tượng phải nộp BHXH, BHYT; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền xác định đối tượng phải đóng BHXH chưa rõ ràng. Đặc biệt, công tác tuyên truyền mặc dù được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, song ở một số địa phương cơ sở vẫn chưa tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, chưa làm thay đổi nhận thức của toàn dân, vẫn còn tình trạng chủ sử dụng lao động, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa thực hiện đúng và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

          Xác định được hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 30% lực lượng lao động tham gia BHXH, có khoảng 20% lực lượng lao động tham gia BHTN và có trên 90% dân số tham gia BHYT. Ngoài các nhiệ vụ, giải pháp sát hợp, tỉnh kiến nghị Chính phủ ban hành nghị định quy định rõ ràng về trách nhiệm cụ thể của các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương về BHXH, BHYT; nâng mức hỗ trợ BHYT lên 50% đối với học sinh, sinh viên và gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT cho hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều do nhóm đối tượng này hiện chỉ hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ BHYT. Đồng thời, kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham mưu cho Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo thành lập Hội đồng giám định chi BHYT cấp tỉnh, có chức năng giám định chẩn đoán, chỉ định xét nghiệm, sử dụng thuốc điều trị; chức năng phát hiện uốn nắn kịp thời những trường hợp lạm dụng chỉ định xét nghiệm, sử dụng thuốc không phù hợp, bệnh nhân lạm dụng thẻ BHYT khám bệnh nhiều lần trong mỗi trường hợp cụ thể…và xử lý kịp thời, giảm thất thoát quỹ BHYT, tránh tình trạng để cán bộ y tế làm sai quá lâu, thất thoát quỹ lớn và hoàn thiện các văn bản quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT.

 

Hoài Nhi

Subscribe to this RSS feed
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses
Mưa rào

25°C

Trà Vinh

Mưa rào

Độ ẩm: 90%

Gió: 11.27 km/h

  • Mưa rào
    19/1/2018 25°C 23°C
  • Mostly Cloudy
    20/1/2018 28°C 22°C