Thứ sáu, 19/01/2018 12:06 PM

Tham gia BHXH, BHYT là mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, đảm bảo cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội.

UBND tỉnh, Các Sở ngành

Công văn số 3866/UBND-KGVX ngày 07/11/2016 của UBND TV:V/v phối hợp rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
Công văn số 170/CV-TU ngày 13/10/2016 của TUTV:V/v đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh
Công văn số 1441/SYT-KHTC ngày 18/10/2016 của Sở Y Tế:V/v thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương
Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND TV:V/v Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 09/09/2013 của UBND tỉnh Trà Vinh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người..
Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND TV:V/v ban hành Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của HĐND TV:V/v sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động...
Công văn số 1252/UBND-VX ngày 21/4/2016 của UBND TV:V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND TV:V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đang ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn số 31/SYT-NVY ngày 11/01/2016 của Sở Y Tế:V/v quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Công văn số 3970/UBND-VX ngày 02/12/2015 của UBND TV:V/v tập trung thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
Công văn số 1415/CV-TS24 ngày 14/11/2015 của Cty TS24: V/v thông báo PM iBHXH và các dịch vụ I-VAN TS24 hoạt động bình thường.
Công văn số 1483/BDTV-KTNV ngày 05/11/2015 của Bưu điện Trà Vinh:V/v hướng dẫn cung cấp dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ BHXH qua hệ thống Bưu điện
Công văn 2247-UBND-VX ngày 16-7-2015 V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
Công văn 77-HD-BTG ngày 02-6-2015:V/v hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân
Công văn 489-SYT-NVY ngày 27-5-2015:V\v qui định chuyển tuyến giữa các cơ sở KBCB từ tuyến dưới lên tuyến trên không liền kề
Công văn 474-SYT-NVY ngày 20-5-2015:V/v đăng ký KBCB ban đầu và chuyển tuyến giữa các cơ sở KBCB trên địa bàn giáp ranh
Công văn 10-KH-UBND ngày 30-3-2015:V/v triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
Công văn 625-UBND-VX ngày 03-3-2015:V/v triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Công văn số 214-UBND-VX ngày 21-01-2015:V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi , bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế
Quyết định số 2083-QD-UBND ngày 10-12-2014:V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú,cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 
 
Powered by Phoca Download
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses
Mưa rào

25°C

Trà Vinh

Mưa rào

Độ ẩm: 90%

Gió: 11.27 km/h

  • Mưa rào
    19/1/2018 25°C 23°C
  • Mostly Cloudy
    20/1/2018 28°C 22°C