Chủ nhật, 18/03/2018 01:31 AM

Tham gia BHXH, BHYT là mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, đảm bảo cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội.

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:

    - Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp;

    - Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH ( trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi mất việc làm, nếu đăng ký chậm sau 7 ngày sẽ không được giải quyết quyền lợi về BHTN ); và nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ( phải hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi đăng ký thất nghiệp ).

    - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Lưu ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm. Người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày thứ 16 – kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. .

II – QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

1/ Mức trợ cấp thất nghiệp:

    60% mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2/ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

     - 3 tháng nếu đóng BHTN đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng.

     - 6 tháng nếu đóng BHTN đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng.

     - 9 tháng nếu đóng BHTN đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng.

     - 12 tháng nếu đóng BHTN đủ 144 tháng trở lên .

3/ Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:

     - Bị tạm giam

     - Không thông báo về kết quả tìm việc làm hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm

4/ Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

    - Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

    - Có việc làm (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);

    - Thực hiện nghĩa vụ quân sự (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);

    - Hưởng lương hưu;

    - Sau 2 lần từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng;

    - Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục;

    - Ra nước ngoài định cư;

    - Chết;

    - Bị áp dụng xử lý hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo.

III - THỦ TỤC HỒ SƠ:

    - Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do Bộ LĐTB&XH quy định (được phát tại nơi đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp).

    - Bản sao hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật.

    - Sổ BHXH hoặc giấy xác nhận của đơn vị về người lao động đã đóng BHXH, BHYT và BHTN.

    - Người lao động bị thất nghiệp phải nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Lưu ý: Người lao động thất nghiệp có nhu cầu chuyển tỉnh/TP trực thuộc trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp : Phải làm đơn đề nghị (theo mẫu) gửi nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp để được giới thiệu về nơi cư trú để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao động.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses
Mây rải rác

25°C

Trà Vinh

Mây rải rác

Độ ẩm: 90%

Gió: 17.70 km/h

  • Mây rải rác
    18/3/2018 31°C 25°C
  • Mostly Sunny
    19/3/2018 31°C 24°C